Pravüdla hry

Před začátkem hry

Složení tümu

Každý tüm má 2 až 5 členů, kteří se hry účastní na vlastní nebezpečí a musí proto být starší 18 let.

Osobám mladším než 18 let je účas ve hře povolena pouze v doprovodu rodičů nebo s písemným svolením jejich rodičů.

Organizátoři Noci tapürů (dále jen hry) neručí za majetek, duševní ani fyzické zdraví a životy účastníků.

Registrační poplatek

Poplatek ve výši 300 Kč za tüm je nutno uhradit před začátkem hrynejpozdějí do 20. září.

Údaje pro platbu najdete po registraci na stránce svého tümu. Pokud nestihnete poplatek poslat převodem, můžete po domluvě s organizátory zaplatit hotově na startu. Bude-li to však jen trochu možné, pošlete platbu na účet.

Poslední informace před hrou

Několik dní před hrou budou zveřejněny poslední upřesňující informace, především umístění startu

Součástí posledních informací je i text Tapüří nakopnutí, jehož řádné prostudování vám může pomoct při řešení šifer ve hře.

Začátek hry

Hra začíná v sobotu 26. září 2009 ve 12:00 v Praze. Přesné místo najdete na stránkách tümu spolu s posledními informacemi před hrou.

Konec hry

Hra končí nejdříve ve 12:00 v neděli 27. září na blíže neurčeném místě.

Nedorazí-li do té doby do cíle žádný tüm, posouvá se konec hry až do chvíle příchodu prvního tümu do cíle.

Pravidla Noci tapürů

Obecně

Cílem hry je projít celou trasu po jednotlivých stanovištích a dorazit co nejrychleji co cíle. Vítězem se stává tüm, který tak učinil s nejnižším celkovým časem, minimálně v počtu dvou členů.

Trasa hry

Trasa hry je tvořena blíže neurčeným počtem stanovišť sedmnácti stanovišti (včetně startu a cíle), na kterých jsou ukryta nebo organizátory vydávána zašifrovaná sdělení (šifry). Tato sdělení musí tüm rozluštit, aby zjistil pozici dalšího stanoviště.

Při pohybu mezi stanovišti mohou tümy kromě chůze využívat libovolných prostředků pražské integrované dopravy. Jiné dopravní prostředky nejsou pro tento ročník povoleny.

Jízda na cvičených tapürech je zakázána z etických důvodů. O etičnosti jízdy na varanech panuje pluralita divergentních názorů a je tedy prozatím povolena.

Členové tümu se mohou rozdělit a postupovat odděleně. K vzájemné komunikaci mohou v takovém případě využívat libovolných prostředků.

Je zakázáno jít záměrně v závěsu za jiným tümem s cílem nechat se dovést na další stanoviště.

K orientaci v terénu je povoleno použití libovolné výbavy včetně GPS a dalších podobných technologií, které vám stejně k ničemu nepomůžou.

Šifry

Je zakázáno na řešení spolupracovat s jiným tümem nebo osobami hry se neúčastnícími.

Tüm smí (telefonicky nebo jinak) získat věcné informace od osob mimo hru. Takové informace však musí být jednoznačně encyklopedické povahy.

Zadání šifry se vždy na stanovišti nachází ve více kopiích. Každý tüm smí odebrat pouze jednu, aby se dostalo na ostatní.

Polohu šifry na stanovišti napovídají samolepky s logem hry.

Při vyzvedávání šifry si počínejte tak, abyste na stanoviště neupozornili jiné tümy, nebo osoby, které se hry neúčastní. Můžete tak ohrozit průběh hry!

Pokud nemůžete šifru na stanovišti ani po důkladném hledání nalézt a jste si jisti, že jste na správném místě, kontaktujte telefonicky organizátora.

Nápovědy & řešení

Pro každou šifru je možné získat nápovědu. Podle konkrétní šifry může být nápověda buď terénní nebo telefonická.

Terénní nápovědu získá tüm jejím vyzvednutím z uvedeného místa (obvykle rozumně vzdáleného vlastnímu stanovišti).

Telefonickou nápovědu získá tüm od organizátorů výměnou za heslo.

Některé telefonické nápovědy jsou tzv. postupné - mají různé znění, podle toho, jak jste s šifrou daleko. Je možné získat postupně všechny části nápovědy, na každou část je však třeba mít heslo.

Hesla lze získat plněním vedlejších šifer a úkolů.

Zadání vedlejších šifer je uvedeno přímo u šifer hlavních a lze je tedy řešit ve volných chvílích, kdy nemáte co na práci.

Vedlejší úkoly jsou umístěny přímo na stanovištích a obvykle jsou oddechové povahy.

Vedlejších šifer a úkolů není dostatečný počet na získání úplně všech nápověd, vyplatí se jimi šetřit.

Pokud už nevíte jak dál, můžete organizátory požádat o řešení, které vám však k výslednému času připočte dvě trestné hodiny.

Systém Barnabáš a herní heslo

Nad průběhem hry dozírá SMS systém Barnabáš, který sleduje postup a pořadí tümů.

Každý tüm si před začátkem hry zvolí jednoslovné heslo, kterým se systému bude identifikovat.

Podrobnosti o komunikaci s Barnabášem budou součástí Tapüřího nakopnutí.

Nezbytná výbava

Plán Prahy a blízkého okolí. Doporučujeme plánů několik, ne všechny musí obsahovat všechno. Pro letošní ročník není konkrétní mapa potřeba.

Pořádná kalkulačka

Tužky, papíry (doporučujeme čtverečkované), podložky na psaní

Průhledné fólie

Pravítko, kružítko, nůžky, lepidlo

Světla pro noční pohyb a luštění

Pořádné boty

Jídlo a zásoby vody, čaje, kafe…

Teplé spodní prádlo (noci jsou chladné)

Další pravidla

Na zodpovědnost majitele se hry mohou účastnit psi. Zvířecí účastníci (o klasifikaci jako zvíře rozhoduje počet nohou) nezvyšují počet členů tümu. Berte však na vědomí fyzickou a časovou náročnost závodu, než se rozhodnete nebohé zvíře tahat sebou.

Kočárky s neluštícími dětmi také nezvyšují počet členů tümu.

Do cíle musí dorazit alespoň 2 registrovaní členové tümu.

Vyskytne-li se nečekaný problém, kontaktujte telefonicky organizátory.

Dobře míněné rady

Není-li uvedeno jinak nebo neplyne-li to přímo ze zadání šifry, je ve hře použita mezinárodní latinská abeceda A-Z o 26 písmenech.

Tümům doporučujeme jako základní literaturu prostudovat manuál hry TMOU – výborně zpracovaný materiál pokrývající základní druhy šifer, se kterými se na jakékoliv podobné hře můžete setkat.

Tümu se vyplatí být co nejpočetnější a pestře složený: víc hlav víc ví, snáze se rozdělí, spíš se udrží vzhůru. Různí lidé nahlížejí na problémy různě, využijte toho.

Hodí se, když se alespoň jeden člen tümu vyzná v Praze.

Určitě musí být mezi členy tümu každá z těchto dovedností zastoupena alespoň v jedné osobě: znalost Morseovky; schopnost navigovat v lese; veselost navzdory noci, zimě a hladu; znalost základní (rozumněj středoškolské) matematiky; schopnost číst v mapě (nesmějte se, to není legrace); odhodlanost dojít pro další nápovědu; základní všeobecný rozhled.

Doporučujeme použití čelovek místo ručních svítilen – volné ruce se vám budou hodit.

Doporučujeme použití moderních LEDkových světel, která vydrží výrazně déle a svítí s nezměněnou jasností i za podmínek (zima), ve kterých svítivost halogenových světelných „děl“ klesá na úroveň podnapilé světlušky.

Rovněž doporučujeme si sebou vzít více vrstev oblečení, karimatku nebo jinou podložku na (i několikahodinové) sezení a termosky s horkým čajem.

Nepropadejte panice!